Utvärdering personal

1 Introduktion

Arbetet blev presenterat, intresse hos eleverna väcktes snabbt, så att de, i grupper, kunde ta itu med filmens manus. De fick bestämma vad som skulle hända och vilka figurer de behövde. Eleverna fick börja med att göra sina namn till eftertexten, redan då försökte de att hitta en röd tråd i hur namnen skulle se ut. En till synes lätt uppgift blev upphov till många diskussioner och glädje. Detta blev en bra grund för det fortsatta arbetet. Eleverna fick också känna på och få en aning om hur tekniken fungerar och rikta in tanken på vad slutprodukten handlade om.

2 Manusarbete

Eleverna fick tillsammans bestämma manus som byggdes på tre bakgrunder och figurer/karaktärer som gjorde något. Berättelsen skulle ha en inledning, en handling och ett slut. För att inte arbetet skulle ”svälla ut” begränsades manuset till de tre bakgrunderna.
Eleverna tyckte att det var roligt att arbeta med manuset, att de fick använda sin kreativitet och ta ut svängarna. Arbetet födde många skratt hos barnen. Det är bra att Gunilla verkligen försöker begränsa manus och vad karaktärerna ska göra, eftersom barnen inte förstår de problem som kan uppstå vid redigeringen och sedan vad hela filmningen innebär. Manusarbetet innebar att barnen, i samråd, fick utveckla sitt språk och använda sig av det de lärt sig tidigare.

3 Figurer och bakgrunder

Eleverna fick en mycket åskådlig förevisning av hur man kan göra figurerna och hur man kan få dem att se ut som de rör sig. Efter förevisningen flödade fantasin. Eleverna älskade detta. Även barn som vanligtvis är kritiska till det egna skapandet, vågade prova och blev slutligen nöjda. Bakgrunder och detaljer tillverkades på löpande band. Här var det samarbete och bild som gällde.

4 Ljudinspelning

Eleverna spelade in sina ljud utomhus. Detta innebar att de kunde lyssna och ändra så mycket de ville. Det var positivt att eleverna fick använda sina egna mobiler och att ljudet lätt lades in på datorn via Bluetooth. Eleverna uppskattade det också.

5 Filminspelning

Först filmade eleverna, sedan lades ljudet på. Intresset för båda dessa aktiviteter var stort, men det blev för mycket för de elever som inte hade följt begränsningarna.

6 Redigering

Detta arbetspass uppskattades mycket, barnen fick tid att få filmen dit de ville. Olika grupper behövde olika mycket tid för att bli färdiga.

Personal på Rambergsskolan i Göteborg

Ler-animation2