I vår Drömskola (Skolbio Göteborg)

I projektet Drömskolan arbetade elever från förskolan upp till årskurs 9 med att i rörlig bild beskriva morgondagens skola så som de skulle vilja ha den.
Projektet som pågick mellan åren 2009 – 2017 initierades och drevs av Annica Sjögren/Skolbio Göteborg/Kulturförvaltningen och handlade om att i praktiskt filmarbete öka barns delaktighet och inflytande.
Utgångspunkten var Barnkonventionens artikel 12: ”Barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det”
Filmpedagoger som arbetade med skolklasserna var bla Erik Löfdahl, Gunilla Gränsbo, Afsaneh Monemi, Johan Aksell, Martin Sjögren, Erika Olsson, Julia Lagergren, Mikael Kowalski och Marie Bondesson mfl